KTM SINT-CAECILIA

KM LA BONNE ESPERANCE

FULCO'S MANNENKOOR

UPMK EXCELSIOR

Sint Caecilia is een eigentijds mannenkoor uit Tilburg, ruim 90 zingende mannen in alle leeftijden genieten hier van hun hobby … dat is zingen! Het is een breed koor zowel qua samenstelling als qua repertoire. Minder ervaren zangers vinden hun plekje naast ervaren en geschoolde zangers. Ze zingen wereldlijke muziek als oratorium en opera naast repertoire uit musicals, barbershop en popsongs maar ook geestelijke muziek. Een vereniging met een mooie mix aan uitdaging en kwaliteit gekoppeld aan gezelligheid … dat is het …
Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia
Een mannenkoor met een rijke historie,
maar zéker ook hedendaags!

Koninklijk Mannenkoor ‘La Bonne Espérance’ is een enthousiast mannenkoor uit Eindhoven met circa 100 leden uit de wijde omgeving van Eindhoven. La Bonne zingt een veelzijdig en veelomvattend repertoire, dat zich uitstrekt over een grote tijdspanne en over een breed veld van vocale muziek als opera, spirituals, musical, religieuze werken, evergreens, madrigalen. Het koor telt ruim 90 leden en het onderscheidt zich nadrukkelijk door de moderne aanpak door de dirigent, het uitgebreide en veelzijdige repertoire en het hoge muzikale peil, hetgeen een waarborg is voor de continuïteit en vitaliteit van het Koninklijk Mannenkoor ‘La Bonne Espérance’.

Onder de bezielende leiding van een professionele dirigent met gevoel voor humor en met ondersteuning van pianobegeleiding oefenen wekelijks ca. 60 mannen aan een zeer afwisselend repertoire. Inzingen, stemoefeningen, houding, onderhouden van repertoire en instuderen van nieuw repertoire staan wekelijks gedurende 2,5 uur op het programma. Partijrepetities onder leiding van de dirigent, soms met medewerking van een repetitor dragen bij aan het gewenste kwaliteitsniveau. Het enthousiasme manifesteert zich ook door deelname aan koorscholingsactiviteiten. Waar mogelijk initieert en steunt het koor activiteiten die aan kwaliteitsverbetering bijdragen.

Excelsior werd in 1930 opgericht door leden van de gemeentepolitie Utrecht en is dus 90 jaar actief.  Excelsior bestaat op dit moment grotendeels uit gepensioneerde politieagenten. Bij een optreden staat het koor met zo’n 20 tot 25 zangers op het podium. Het repertoire is zeer gevarieerd, Licht Klassiek, Gospel, Nederlandstalig en popmuziek vormen het basis repertoire.
Excelsior treedt ieder jaar zo’n 20 keer op in Utrecht en omgeving.

Theatergroep Manteau

Seniorenkoor Gorcum

Theatergroep Manteau bestaat uit een groep enthousiaste mensen die op projectmatige basis bezig is met zang en performance. De stichting biedt een podium aan zang-, dans- en acteertalent uit Gorinchem en omstreken. Voor elke productie zoekt de artistieke leiding naar de meest geschikte spelers en worden audities ge-organiseerd voor de diverse rollen. Ook voor mensen achter de schermen is een belangrijke rol weggelegd. Decor-bouwers, kostuumontwerpers en grimeurs kunnen zich bij ons ontplooien.

Het Seniorenkoor Gorcum is ontstaan vanuit een enquete in de wijk . Hieruit bleek dat 55+’ers graag een koor wat overdag repeteert wilde hebben. De gemeente wilde graag mensen uit hun sociaal isolement halen en zo is dit idee geboren.
Het koor treedt vooralsnog niet op en zingt op donderdagochtend van 10:00-11:20 in het Gasthuis te Gorinchem. Het repertoire omvat nederlandstalige muziek en engels. Lekker zingen is het hoofddoel van dit koor.